Central Statistics Office Ireland
Ag Bailiú Sonraí... ... Fan, le do thoil
Tá tú anseo ›  Baile / StatBank /
EB045: Daonra 15 Bliana d'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair le Cáilíocht Tríú Leibhéil seachas iad siúd atá ag Lorg Obair Rialta don Chéad Uair 2011 go 2016 de réir Lucht Oibre, Grúpa Leathain Tionsclaíoch, Inscne, Réimse Staidéir agus BliainDaonáirimh   
Aonad: Uimhir

 Roghnaigh   Ardroghnúchán   Faisnéis 
Roghnaigh mír amháin, ar a laghad, ó gach liosta. Is féidir gach rud a roghnú trí chliceáil ar an tic, agus gach rud a dhíroghnú trí chliceáil ar an dais. Chun ró línte a roghnú, cléchliceáil ar a luch agus aibhsigh cibé línte is mian leat. Chun línte aonair a roghnú nó a dhíroghnú, úsáid Ctrl agus cliceáil. Clóscríobh an chéad litir den bhfocal atá a tastáil uait agus tabharfar chuig na focail a tosaíonn leis an litir sin
Inscne (3) Grúpa Leathain Tionsclaíoch (23) Réimse Staidéir (11)Lucht Oibre (2) BliainDaonáirimh


Líon na cealla atá roghnaithe don tábla:
(roghnaigh uasmhéid de 300000 chealla sonraí)