Central Statistics Office Ireland
Ag Bailiú Sonraí... ... Fan, le do thoil
Tá tú anseo ›  Baile / StatBank /
CDS08: Rátaí do Rannphairtíochta an Lucht Saothair agus Dífhostaíocht de réir Inscne, Aoisghrúpa, Cúige, Contae nó Cathair, Stádas Phósta Sonraithe, BliainDaonáirimh agus Staitistic   
Aonad: Ráta

 Roghnaigh   Ardroghnúchán   Faisnéis 
Táscaire Staitistiúil
Roghnaigh mír amháin, ar a laghad, ó gach liosta. Is féidir gach rud a roghnú trí chliceáil ar an tic, agus gach rud a dhíroghnú trí chliceáil ar an dais. Chun ró línte a roghnú, cléchliceáil ar a luch agus aibhsigh cibé línte is mian leat. Chun línte aonair a roghnú nó a dhíroghnú, úsáid Ctrl agus cliceáil. Clóscríobh an chéad litir den bhfocal atá a tastáil uait agus tabharfar chuig na focail a tosaíonn leis an litir sin
Aoisghrúpa (8) Inscne (3) Stádas Phósta Sonraithe (9)Cúige, Contae nó Cathair (44) BliainDaonáirimh


Líon na cealla atá roghnaithe don tábla:
(roghnaigh uasmhéid de 300000 chealla sonraí)